Polityka prywatności

Po wejściu w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem (administratorem) danych osobowych jest STOLFRONT
Maciej Tubielewicz, Dagmara Tubielewicz s.c.  z siedzibą Nowakowo 4C , 82-300 Elbląg.

2. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu: marketingu bezpośredniego (odpowiedź na zgłoszenie przesłane za pomocą formularza kontaktowego) oraz przesyłania w przyszłości materiałów marketingowych i informacji handlowych (w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę pod tym względem).

3. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez STOLFRONT
Maciej Tubielewicz, Dagmara Tubielewicz s.c. jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności art. 6, cz. 1 lit.f), zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe; i art. 6 ust. 1 lit. a), na podstawie których osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę, dane do celów marketingowych.

4. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie podlegają dalszemu udostępnianiu.

5. Twoje dane osobowe będą chronione do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania, które może zostać złożone drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iodo@stolfront.com.pl.

6. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania w przypadku, gdy są one niezgodne ze stanem faktycznym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem, że nie mogą one negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnicę handlową i własność intelektualną, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych (przenoszenia danych) na zakres, w jakim jest to technicznie wykonalne lub prawo do uzyskania kopii danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych, co skutkowałoby usunięciem Twoich danych osobowych z bazy klientów.

7. Dane przetwarzane przez STOLFRONT Maciej Tubielewicz, Dagmara Tubielewicz s.c. nie będą podlegać profilowaniu.

8. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

STOLFRONT
Maciej Tubielewicz, Dagmara Tubielewicz s.c.
82-300 Elbląg, Nowakowo 4C
NIP: 5783135752